Konserwacja-potok Szewnia- Miłka w km 17+724-21+940 m. Pawłosiów gm. Pawłosiów PDF Drukuj
Wpisany przez Oddział Jarosław   
piątek, 13 września 2013 09:35

OJ.502.65.2013 r.                                                                                                     Jarosław dnia  13.09.2013 r        

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

ORAZ O TERMINIE ZAWARCIA UMOWY

Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń  Wodnych

                         w Rzeszowie ul. Hetmańska 9

                          tel. (017) 85-37-400 fax (017) 85-36-421

                           www.pzmiuw.pl       Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Nazwa zamówienia:Konserwacja- potok Szewnia-Miłka w km 17+724-21+940 m. Pawłosiów

gm. Pawłosiów

1.Nazwa (firma) i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano :

                       UTRZYMANIE ZIELENI Arkadiusz Goraj Stare Sioło 130 37-630 Oleszyce          

Uzasadnienie:

Jest to oferta z najniższą ceną a jedynym  kryterium wyboru najkorzystniejszej  oferty  w przedmiotowym postępowaniu była cena .

W związku z tym  oferta nr 2 uzyskała najwyższą ilość punktów.         

Ponadto zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy podajemy następujące informacje:

 

1.Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

               

 Oferta nr 1

    P.P.U.H. AGROMETAL-EKO  ul. Bystrzycka 31 B  57-320 Polanica-Zdrój

 Oferta nr 2  

    UTRZYMANIE ZIELENI Arkadiusz Goraj Stare Sioło 130 37-630 Oleszyce          

 Oferta nr 3

    Zakład Produkcyjno-Handlowy Zbigniew Furmanik ul. Kraszewskiego 22/1 37-500 Jarosław

2. Punktacja przyznana oferentom:

   - oferta nr 1 – 16,48 pkt

   - oferta nr 2 – 30,00 pkt

   - oferta nr 3 – 21,14 pkt

3. Informacja o terminie zawarcia umowy :

    Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych informujemy , że   umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może być zawarta po przesłaniu Wykonawcom niniejszego zawiadomienia , zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit a  ustawy tj. po  dniu 13.09.2013 r. 

Umowę na wykonanie zamówienia  prosimy przedłożyć w  PZMiUW w Rzeszowie Oddział Jarosław.