naglowek3.jpg

                   

BIP PZMIUW w Likwidacji               BIP Wody Polskie

 

Kontakt

RZGW w Rzeszowie
Adres:
REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ w Rzeszowie
ul. Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
Telefon:
17 853 74 00
Faks:
17 853 64 21
Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ w RzeszowieUprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r., na podstawie 
ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), 
zostaje utworzona państwowa osoba prawna Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie. Zgodnie z art. 527 ustawy – Prawo wodne z dniem wejścia w 
życie ustawy należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej, 
będących państwowymi jednostkami budżetowymi, stają się odpowiednio 
należnościami, zobowiązaniami, prawami i obowiązkami Wód Polskich.

PGW Wody Polskie posiadają następujące dane:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
NIP: 5272825616, REGON: 368302575

Nie ulegnie zmianie adres, jako jednostki organizacyjnej PGW Wody Polskie:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hetmańska 9, 35-959 Rzeszów
tel. 17 853 74 00; fax: 17 853 64 21

Informacje możesz uzyskać dzwoniąc pod nr: 17 853 74 00, czynne w godz. 
od 7:00 do 15:00.

Dyrektor PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że dla dokonywanych wszystkich wpłat, stanowiących przychody Wód Polskich, posiada otwarty rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego o numerze: 
22 1130 1017 0020 1510 6720 0045 


Mapa i adresy placówek Wód Polskich obszar Rzeszów (załącznik PDF)