Wykonanie projektu pn.: Zaprojektowanie i budowa zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie Gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga. PDF Drukuj
Wpisany przez Dział Umów - Rzeszów   
poniedziałek, 04 lipca 2011 07:06

NU – 410/41/IM/2011                                                                                 Rzeszów, dnia 1.07.2011 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

35-959 Rzeszów, ul. Hetmańska 9

tel. (017) 85-37-400, fax (017) 85-36-421

www.pzmiuw.pl    Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.           

 

Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa zamówienia:

Wykonanie projektu pn.: Zaprojektowanie i budowa zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie Gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga.

Nazwa (firma), imię i nazwisko oraz siedziba i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Konsorcjum Firm w składzie:

Lider - Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska i Melioracji „HYDROMEL” Sp. z o.o.

      ul. Piłsudskiego 156a, 26-200 Końskie

Partner – „BUSKOPOL” S.A.

ul. Kilińskiego 41, 28-100 Busko Zdrój

Uzasadnienie wyboru:

Wyżej wymieniona oferta jest ofertą z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych, a jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu była cena. W związku z tym              ww. oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

Ponadto zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy podajemy następujące informacje:

Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska oraz siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

1)       Oferta nr 1:

Konsorcjum Firm w składzie:

Lider – Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego i Mostowego „Energopol” S.A.

ul. Siemianowicka 5a, 40-301 Katowice

Partner – Polimex-Mostostal S.A.

ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa

2)       Oferta nr 2:

Konsorcjum Firm w składzie:

Lider – CETCO Europe Ltd.

Birch House, Scotts Quays, Birkenhead, Merseyside CH 41 1FB, United Kingdom

Partner – Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych G. Janik R. Kuś Spółka Jawna

ul. 23 Stycznia 15, 41-260 Sławków

3)       Oferta nr 3:

Konsorcjum Firm w składzie:

Lider – Mostostal Warszawa S.A.

ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa

Partner – Acciona Infraestructuras S.A.

Avenida de Europa 18 Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania

4)       Oferta nr 4:

Warbud S.A.

Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa

5)       Oferta nr 5:

Konsorcjum Firm w składzie:

Lider – BUDIMEX S.A.

Ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

Partner – FERROVIAL AGROMAN S.A.

Calle Ribera del Loira, numero 42, Campo de las Naciones, 28042 Madryt, Hiszpania

6)       Oferta nr 6:

Polremaco Sp. z o.o.

                ul. Stoczniowców 3, 30-709 Kraków

7)       Oferta nr 7:

Konsorcjum Firm w składzie:

Lider - Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska i Melioracji „HYDROMEL” Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 156a, 26-200 Końskie

Partner – „BUSKOPOL” S.A.

ul. Kilińskiego 41, 28-100 Busko Zdrój

8)       Oferta nr 8:

Konsorcjum Firm w składzie:

Lider – Inżynieria Rzeszów Sp. z o.o.

ul. Podkarpacka 59A, 35-082 Rzeszów

Partner – HYDROPROJEKT Sp. z o.o.

ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa

9)       Oferta nr 9:

ABM SOLID S.A.

                ul. Bartla 3, 33-100 Tarnów


Punktacja przyznana ofertom:

Kryterium wyboru oferty - Cena 100%

- oferta nr 1 – odrzucona

- oferta nr 2 – odrzucona

- oferta nr 3 – 41,55 pkt

- oferta nr 4 – odrzucona

- oferta nr 5 – 34,15 pkt

- oferta nr 6 – 26,40 pkt

- oferta nr 7 – 50,00 pkt.

- oferta nr 8 – odrzucona

- oferta nr 9 – 38,40 pkt

Informacja o terminie zawarcia umowy:

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że umowa              w sprawie przedmiotowego zamówienia może być zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. po dniu 11.07.2011 r.

Poprawiony: poniedziałek, 04 lipca 2011 07:08