Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły

PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

Podkomponent 3B.3 – Ochrona przeciwpowodziowa Tarnobrzegu – etap 1 (Wisła 1)

 

 

 

        Witamy na stronie PZMiUW


budynek

 

 


Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
jest jednostką organizacyjną samorządu Województwa Podkarpackiego.
Działa jako jednostka budżetowa, finansowana z budżetu Samorządu
Województwa Podkarpackiego na terenie Województwa Podkarpackiego.
Siedzibą Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
jest miasto Rzeszów. Nadzór na działalnością PZMiUW sprawuje
Zarząd Województwa Podkarpackiego.